Właściwe szkolenia bhp

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W ramach tego obowiązku mieści się zorganizowanie dla swoich pracowników odpowiednich szkoleń z tego zakresu. W zależności od rodzaju pracodawcy i wykonywanej u niego pracy oraz charakteru zatrudnienia pracownika możemy wyróżnić kilka typów takich szkoleń. Jednym z nich są instruktaże. Są to wstępne […]