Kredyty konsumenckie


Warto zauważyć, że większość naszych współczesnych terminów dotyczących pieniędzy pochodzi z języka greckiego lub łacińskiego. Słowo „kredyt” pochodzi od łacińskiego „Credo”, co z grubsza tłumaczy się jako „Wierzę”. „Wierzę” jest znaczeniem wzmacniającym tradycję zaufania, która obejmuje również transakcje pieniężne. W dawnych czasach pożyczanie i zaciąganie pożyczek odbywało się wyłącznie poprzez gwarancję słowa mówionego. Nie słowa pisanego. Kredyt w dawnych czasach niekoniecznie wiązał się z pieniędzmi, a termin ten był używany do opisania wymiany towarowej i usług barterowych. Jednak we współczesnej gospodarce termin kredyt konsumencki Poznań oznacza transakcję z udziałem pieniędzy. W dzisiejszych czasach umowy i porozumienia, w większości sformułowane są wraz z obostrzeniami prawnymi. Niejednokrotnie są poza zrozumieniem zwykłych ludzi. Umowy czy porozumienia są deklaracją, że pożyczamy i zobowiązujemy się oddać to, co pożyczone.

Kredyt konsumencki

Oznacza odroczoną płatność lub płatność towarów, usług czy podjętych pieniędzy w późniejszym terminie. Odroczona płatność (opóźniona płatność) jest tak zwana „długiem”. Kredyt konsumencki jest udzielany przez wierzyciela lub pożyczkodawcę dłużnikowi, lub pożyczkobiorcy. Gdyby tak zdefiniować na prosty język kredyt to jest to określona suma pieniędzy przekazana osobie fizycznej. Przeważnie na cele edukacyjne, zakup samochodu, mieszkania itp. Często jest określana jako „pożyczka”, zwana również kredytem konsumenckim.
Kredyt konsumencki zapewnia zarówno elastyczność, jak i możliwość wydawania pieniędzy według własnego uznania. W przeciwieństwie do kart kredytowych pożyczki te są zwykle z niższą stopą procentową i dłuższą spłatą.

Prosta procedura pozyskania środków

Pożyczki tego typu to pożyczki, które nie wymagają zabezpieczenia, takich jak dom, samochód, czy akcje. Pożyczki te są udzielane wyłącznie na podstawie deklaracji pożyczkobiorcy, że spłaci ją zgodnie z ustalonymi warunkami. Podpisywany jest dokument a następnie podpisywana jest umowa pożyczki. Kolejnym krokiem jest wypłata pieniędzy. Ponieważ jedyną rzeczą gwarantującą zwrot kredytu jest obietnica ich spłaty, kredytodawcy żądają historii kredytowej z posiadanego konta bankowego. Im lepsza historia kredytowa, tym większa szansa na jego otrzymanie.

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Zapraszamy na: your-choice.com.pl