Właściwe szkolenia bhp


Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W ramach tego obowiązku mieści się zorganizowanie dla swoich pracowników odpowiednich szkoleń z tego zakresu. W zależności od rodzaju pracodawcy i wykonywanej u niego pracy oraz charakteru zatrudnienia pracownika możemy wyróżnić kilka typów takich szkoleń.

Jednym z nich są instruktaże. Są to wstępne szkolenia z zakresu bhp odbywające się tuż po przyjęciu pracownika do pracy. W zasadzie pracodawca nie powinien dopuszczać nowo zatrudnionego do pracy bez przejścia instruktażu ogólnego i stanowiskowego. Pierwszy z nich jest ogólnym wprowadzeniem do bhp poznań w zakładzie pracy i powinna go przeprowadzić osoba odpowiedzialna za prowadzenie spraw z tego zakresu, która posiada odpowiednie kwalifikacje. Drugi instruktaż jest instruktażem na stanowisku pracy i przeprowadza go bezpośredni przełożony pracownika. Oprócz tego pracownicy muszą przechodzić obowiązkowe szkolenia bhp, wstępna w ciągu 6 miesięcy po rozpoczęciu pracy i okresowe co kilka lat w zależności od rodzaju stanowiska. Tematyka tych szkoleń powinna być dostosowana do rodzaju wykonywanej pracy.

Podsumowując należy podkreślić ważną rangę szkoleń bhp. Dzięki nim pracownik zapoznaje się z warunkami pracy i potencjalnym zagrożeniami występującymi na jego stanowisku pracy.